Blogatstvo.com

шътокуа за богатството, успеха и нещата от живота

летене

Искрено и (едно)лично

Айляшки размисли

Птиците могат да летят. Но не считат това за нещо особено. Приемат го за даденост.

Хората не са създадени за полет. Чисто биологично.

Но са се намерили човеци, които да се изсмеят в лицето на това природно ограничение.

Read More