тяло


1
Наясно съм, че "фитнес" не е първата дума, която асоциирате със скромната ми персона - особено ако сте ме виждали през последните десетина години. Затова може да ви се стори малко странно, че точно днес, точно аз ще говоря за фитнес. Но за всичко си има причина...

Благодаря ти, Инес!