решимост


Случката е съвсем прясна. Отпреди 2-3 месеца най-много... (Не, че това е от значение). На "стари години" реших да тръгна на фитнес. Нали казват, че мъжете - на определена възраст - по(д)лудявали. Още повече...

Пълно вътрешно отражение