психоанализа


Хората изтрещяват от време на време. А от време на време и аз съм човек... (Макар че, неумело го прикривам). Оня, изплезеният, е казал, че всичко е относително (и е много прав), но едно от най-относителните неща е именно изтрещяването. Лудостта.

Изтрещяване