Уикипедия


3
На пръв поглед, "Всичко за 1 лев" си изглежда като обикновен сайт, направен с MediaWiki (също като прословутата Уикипедия). Но щом се зачетете - още на втория-третия ред ще ви стане ясно, че сайтът не е съвсем обикновен. Нито пък съвсем нормален... :-)

Мистерия за 1 лев (и смях за милиони)