самооценка


Качеството на живота е неговата "каквина". И със сигурност не е в количеството... Така поне е на теория. На практика, почти никога не се замисляме за качеството. И почти не спираме да мислим за количеството...

За качеството на живота


17
Случката е отпреди доста години, но поуката ми остана за цял живот. Трябваше да си купувам ново зимно палто и обикалях магазините точно с тази цел. Обикновено – като всеки мъж – не обичам да избирам прекалено дълго и взимам първото нещо, което ми стане и в което не изглеждам […]

Оценка на самооценката


Да си изясним още няколко ключови понятия в iLearning Global. EVE е съкращение от Еducation Vice Entertainment или Образование срещу Развлечение. Съответно, EVE Ratio (което аз реших да преведа като EVE-фактор) не е нищо друго освен съотношението на парите, които давате за обучение спрямо парите, които пръскате за да се […]

iLearning Global: Какъв е вашия EVE-фактор?