ненасилствена комуникация


Считам, че едно от основните предимства на съвременните средства за комуникация е възможността за задочни познанства и приятелства. Или още по-точно: потенциала да срещаш нови хора и нови идеи, за по-малка единица време. Казвам това, защото днес ще ви срещна с една дама – и нейните идеи – с която […]

„Вдъхновява ме живота с неговата непредвидимост и правота“