количество


Качеството на живота е неговата "каквина". И със сигурност не е в количеството... Така поне е на теория. На практика, почти никога не се замисляме за качеството. И почти не спираме да мислим за количеството...

За качеството на живота