Бети


13
Благотворителността е понятие, което плаши много хора. Защото им звучи фалшиво – нагледали са се на PR изяви (най-често – предизборни) от страна на фалшиви политици с фалшиви усмивки. Наслушали са се на истории за измами с дарения или дори измислени благотворителни кампании. (По време на активната ми дейност в […]

Блоготворителност: Бети е само на 19…