За любопитковци


ЧЗВ е съкращение от Често Задавани Въпроси.

(на английски е FAQ – от Frequently Asked Questions – но на български съкращението поне не звучи неприлично…) 😉

Скромната ми практика показва, че хората най-често задават следните въпроси:

Разгледайте страниците в подменютата за повече подробности.

А ако ви мъчат други въпроси – облекчете се чрез формата за контакт.

(ако не мирише много лошо – може и да ви отговоря!) 😉