Спомени за едно Blogatstvo

По същество: моля ви за вашата обратна връзка! Под формата на няколко изречения. С какво този блог ви е бил интересен досега? Защо въобще сте го посещавали? Какво конкретно за вас е променил той?